Vall de Lord. Cadets, Fèmines C/J i Màster 40/50/60

04-05-2016